درباره ما

شرکت آسمانه سازان ایده ستاوند (سهامی خاص) با شماره ۱۲۷۰۷ دارای صلاحیت مهندسین مشاور ابنیه از سازمان برنامه و بودجه‌ کشور است. این گروه مشاور بر اساس سوابق علمی و اجرایی اعضا بر روش های روزآمد طراحی با تعادل میان فرم و عملکرد، توجه به اقلیم، انرژی و محیط زیست در مسیر ارائه طرح تمرکز دارد. قابلیت اطمینان بالا از دیدگاه اقتصادی، اجرائی، کاربردی، طرح و نظارت بر اساس فرایند های مهندسی نوین، از اولویت های این شرکت است.

 

اعضای هیئت مدیره مهندسین مشاور آسمانه سازان ایده ستاوند

 • مهندس سیده حدیثه صدیق ضیابری
  • مدیر عامل
  • عضو هیئت علمی دانشگاه
  • دانشجوی دکتری معماری
  • عضو پایه ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

 • دکتر سید علی صدیق ضیابری
  • نائب رئیس هیئت مدیره
  • عضو هیئت علمی دانشگاه، استادیار
  • دکتری مهندسی برق
  • عضو پایه ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

 • مهندس فاطمه حکیمی آسیابر
  • عضو هیئت مدیره
  • مهندس عمران
  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

اعضای امتیاز آور مهندسین مشاوره آسمانه سازان ایده ستاوند

 • مهندس سیده حدیثه صدیق ضیابری
  • مدیر عامل
  • عضو هیئت علمی دانشگاه
  • دانشجوی دکتری معماری
  • عضو پایه ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

 • دکتر سید علی صدیق ضیابری
  • نائب رئیس هیئت مدیره
  • عضو هیئت علمی دانشگاه، استادیار
  • دکتری مهندسی برق
  • عضو پایه ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

 • مهندس محمد پیروی آسیابر
  • مهندس عمران
  • هیئت علمی دانشگاه
  • عضو پایه ۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان
  • کارشناس رسمی دادگستری