آپارتمان سرو

طراحی نما - طراحی داخلی / کارفرما: آقای خصالی / موقعیت: رشت - گلسار - خ 134